KOGNITIVT

Kognitivt material:

 

Visuellt och Språkligt:

Ett mycket viktigt moment i barns inlärning är den visuella perceptionen, att tolka synintryck och att

välja ut relevanta stimuli. Visuell perception står för 80 % av all inlärning. Svårigheter med att känna igen

föremål och deras relationer till varandra samt att uppfatta visuella symboler (siffror och bokstäver)

ger problem med läs- och skrivinlärning. Att åtgärda perceptionsstörning med hjälp av endast motorisk

träning fungerar ej. Däremot bör den ingå i en mer omfattande träning av kroppsuppfattningen.


Här finns det logiska skeendet med sekvensmaterial till bokstäver och siffror samt

språktränande- och 3-dim. läggspel m.m. Allt ifrån lättare till svårare beroende

på barnets ålder och intresse.