SENSORISKT

Sensoriskt material:

 

Känsel och Sinne

Taktil perception ger utövaren en uppfattning om form och utseende. Materialets yta ger

upplevelse av egenskapen och hjälper till vid begreppsbildning. Genom att känna formen

kan den lättare förstås. Mobiler, glitterrör och vindspel är några exempel på sinnesmaterial.

Här finns även massagebollar. Upplevelsematerial för alla våra 5 sinnen ger materialet bredd

i alla åldersgrupper. Svårigheten är att katalogisera sensoriskt material.

Vem älskar inte drakar?


 Blås och Ljud

Vårt blåsmaterial tränar upp munmotoriken och är ett utmärkt hjälpmedel för språkträning.

Rytminstrument, ljudburkar, speldosor, ljudbollar samt ljudspel är några av produkterna.

De stimulerar hörselsinnet och ger oftast anledning till sånger.